CLEVER: Your Personal Shopping Assistant
Breakthrough Technology for Modern Retail

Welcome to the world of CLEVER – an innovative, mobile self-service checkout that marks a breakthrough in retail technology. CLEVER is not just a checkout system, but also a sales assistant, revolutionizing shopping experiences by blending the advantages of online and offline shopping.

CLEVER transforms the shopping landscape, reducing the time customers spend in the payment area and enhancing their interaction with the product. It is our flagship solution, offering more than just a shopping cart. With CLEVER, shopping becomes faster, easier, and more intuitive.

Our passionate #MAGOTEAM is eager to share information about the benefits of using CLEVER. Discover how our innovative solution can transform your shopping experiences and contribute to the retail industry’s transformation.

We invite you to explore CLEVER and discover how this technology can add value to your business. Experience the future of shopping with us!

WHY CLEVER?

Introducing “Clever,” MAGO’s Mobile Self-Checkout innovation, designed to dramatically speed up the checkout process. This cutting-edge solution enables customers to complete transactions on-the-go, revolutionizing the way shopping is done. With Clever, we’re bringing a new level of convenience and efficiency to the retail experience, redefining the checkout journey.
Play Video

Benefits

BENEFITS FOR CLIENTS

Ikonka 1

TIME SAVING

“CLEVER” speeds up the shopping process by allowing customers to scan and bag items as they shop. This leads to a significant reduction in checkout time, providing a more streamlined shopping experience.
Ikonka 2

PERSONALIZED SHOPPING EXPERIENCE

Equipped with AI technology, “CLEVER” offers personalized recommendations and promotions based on shopping habits and preferences, making each shopping trip unique and tailored to individual needs.
Ikonka 3

ECO-FRIENDLY SHOPPING

By reducing the need for printed receipts and promoting the use of reusable bags, “CLEVER” contributes to a more sustainable and eco-friendly shopping experience.

TRANSFORMING THE CHECKOUT EXPERIENCE

Witness the Revolutionary Shift from Traditional Checkout Zones to Clever Checkout

Stacja Płatnicza

bramka
e-Gate

clever

QUBE self- service checkout

Przyszłość

< wróć

Ta nowoczesna kasa, stworzona specjalnie dla systemu Clever, to centrum płatności dla dokonywanych zakupów. Po sparowaniu stacji z wózkiem przez wprowadzenie specjalnego kodu, transakcja jest automatycznie przesyłana do stacji płatniczej. Stacja ta umożliwia płatności zarówno gotówkowe, jak i bezgotówkowe, dostosowując się do preferencji klienta i rodzaju stacji.

Stacja Płatnicza

< wróć

Kasa samoobsługowa QUBE, zintegrowana z systemem Clever, oferuje wyjątkową elastyczność dzięki możliwości parowania z wózkiem zakupowym i pracy jako niezależna jednostka. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla szybkich transakcji, jak i dla tradycyjnych potrzeb samoobsługowych, dostosowując się do dynamicznego środowiska handlu detalicznego.

Kasa Samoobsługowa Qube

< wróć

To innowacyjne rozwiązanie łączy w sobie elegancję prostoty, wysoką funkcjonalność oraz pewność działania. Wyposażone w zaawansowany czytnik, bramka e-Gate aktywuje się automatycznie, kiedy skanowany jest kod z paragonu. Jej głównym zadaniem jest efektywna kontrola ruchu wejścia i wyjścia klientów w strefie kas.

Bramka e-Gate

< wróć

Clever

clever zone

Explore the Components of Clever Checkout Zone

Stacja Płatnicza

bramka
e-Gate

clever

QUBE self- service checkout

Przyszłość

< back

Ta nowoczesna kasa, stworzona specjalnie dla systemu Clever, to centrum płatności dla dokonywanych zakupów. Po sparowaniu stacji z wózkiem przez wprowadzenie specjalnego kodu, transakcja jest automatycznie przesyłana do stacji płatniczej. Stacja ta umożliwia płatności zarówno gotówkowe, jak i bezgotówkowe, dostosowując się do preferencji klienta i rodzaju stacji.

Stacja Płatnicza

< back

Kasa samoobsługowa QUBE, zintegrowana z systemem Clever, oferuje wyjątkową elastyczność dzięki możliwości parowania z wózkiem zakupowym i pracy jako niezależna jednostka. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla szybkich transakcji, jak i dla tradycyjnych potrzeb samoobsługowych, dostosowując się do dynamicznego środowiska handlu detalicznego.

Kasa Samoobsługowa Qube

< back

To innowacyjne rozwiązanie łączy w sobie elegancję prostoty, wysoką funkcjonalność oraz pewność działania. Wyposażone w zaawansowany czytnik, bramka e-Gate aktywuje się automatycznie, kiedy skanowany jest kod z paragonu. Jej głównym zadaniem jest efektywna kontrola ruchu wejścia i wyjścia klientów w strefie kas.

Bramka e-Gate

< back

Clever

Inteligentny wózek Clever stanowi kluczowy element Strefy Clever, działając jako centralny punkt, który łączy i harmonizuje wszystkie aspekty nowoczesnego doświadczenia zakupowego. Ten zaawansowany wózek jest nie tylko narzędziem do transportu zakupów, ale przede wszystkim innowacyjnym urządzeniem, które integruje się z różnorodnymi technologiami obecnymi w strefie, zapewniając użytkownikom wyjątkową wygodę i efektywność.

Payment station

This modern cashier system, specially designed for the Clever system, serves as a payment hub for purchases made. Once the station is paired with a cart by entering a specific code, the transaction is automatically transferred to the payment station. This station facilitates both cash and cashless payments, adapting to customer preferences and the specific station model.

e-Gate entry system

This innovative solution is a seamless blend of simplicity, high functionality, and reliability. Equipped with an advanced scanner, the e-Gate activates automatically when a receipt’s code is scanned. Its primary function is to efficiently manage the flow of customers entering and exiting the cashier zone.

QUBE self-service checkout

Integrated with the Clever system, offers unique flexibility by enabling pairing with shopping carts and functioning as an independent unit. It is an ideal solution for both quick transactions and traditional self-service needs, adapting to the dynamic environment of retail.

Clever

The Clever Cart is a key element of the Clever Zone, acting as a central point that connects and harmonizes all aspects of the modern shopping experience. This advanced cart is not just a tool for transporting purchases, but above all, an innovative device that integrates with various technologies present in the zone, providing users with exceptional convenience and efficiency.

clever zone

Explore the Components of Clever Checkout Zone

payment station

e-gate entry system

clever

QUBE self- service checkout

THE FUTURE

< back

This modern cashier system, specially designed for the Clever system, serves as a payment hub for purchases made. Once the station is paired with a cart by entering a specific code, the transaction is automatically transferred to the payment station. This station facilitates both cash and cashless payments, adapting to customer preferences and the specific station model.
payment station

< back

Integrated with the Clever system, offers unique flexibility by enabling pairing with shopping carts and functioning as an independent unit. It is an ideal solution for both quick transactions and traditional self-service needs, adapting to the dynamic environment of retail.

QUBE self-service checkout

< back

This innovative solution is a seamless blend of simplicity, high functionality, and reliability. Equipped with an advanced scanner, the e-Gate activates automatically when a receipt’s code is scanned. Its primary function is to efficiently manage the flow of customers entering and exiting the cashier zone.
e-gate entry system

< back

Clever

The Clever Cart is a key element of the Clever Zone, acting as a central point that connects and harmonizes all aspects of the modern shopping experience. This advanced cart is not just a tool for transporting purchases, but above all, an innovative device that integrates with various technologies present in the zone, providing users with exceptional convenience and efficiency.

Payment Station

This modern cashier system, specially designed for the Clever system, serves as a payment hub for purchases made. Once the station is paired with a cart by entering a specific code, the transaction is automatically transferred to the payment station. This station facilitates both cash and cashless payments, adapting to customer preferences and the specific station model.

e-Gate entry system

This innovative solution is a seamless blend of simplicity, high functionality, and reliability. Equipped with an advanced scanner, the e-Gate activates automatically when a receipt’s code is scanned. Its primary function is to efficiently manage the flow of customers entering and exiting the cashier zone.

QUBE self-service checkout

Integrated with the Clever system, offers unique flexibility by enabling pairing with shopping carts and functioning as an independent unit. It is an ideal solution for both quick transactions and traditional self-service needs, adapting to the dynamic environment of retail.

Clever

DISCOVER THE INNOVATIVE FEATURES THAT POWER MAGO'S CLEVER CHECKOUT EXPERIENCE

    • Enables cashless payments
    • Classifies products without codes (such as vegetables, bread)
    • Displays appropriately selected advertising content, dedicated promotions
    • Displays a real-time shopping list and product prices
    • Can be integrated with the retail chain’s POS application

INTEGRATION WITH A SELECTED PAYMENT

MULTI-FUNCTION TOUCH SCREEN

HIGH-PERFORMANCE Battery

Convenient product scanning

The scanner integrated with the trolley handle enables seamless EAN and QR reading.

Guarantees 17 hours of continuous operation.

LED INDICATION SHOWING TRANSACTION STATUS

SHOPPING BAG

CERTIFIED SCALES

Three colour codes to show the trolley status:
GREEN LIGHT – the trolley is free
BLUE LIGHT – the trolley is in use
RED LIGHT – purchase authorization, payment process or staff assistance required

Once your shopping is finished, you simply take the bag off the handles of the scale and take it with you. This solution combines convenience and sustainable development, there’s no need to purchase additional shopping bags or repack goods multiple times.

CONVENIENT PRODUCT SCANNING
The scanner integrated with the trolley handle enables seamless EAN and QR reading.

MULTI-FUNCTION TOUCH SCREEN
Enables cashless payments
Classifies products without codes (such as vegetables, bread)
Displays appropriately selected advertising content, dedicated promotions
Displays a real-time shopping list and product prices
Can be integrated with the retail chain’s POS application
INTEGRATION WITH A SELECTED PAYMENT

HIGH-PERFORMANCE BATTERY
Guarantees 17 hours of continuous operation.

LED INDICATION SHOWING TRANSACTION STATUS
Three colour codes to show the trolley status:
GREEN LIGHT – the trolley is free
BLUE LIGHT – the trolley is in use
RED LIGHT – purchase authorization, payment process or staff assistance required

SHOPPING BAG
Once your shopping is finished, you simply take the bag off the handles of the scale and take it with you. This solution combines convenience and sustainable development, there’s no need to purchase additional shopping bags or repack goods multiple times.
CERTIFIED SCALES
Weighing of bulk products, vegetables and fruit, verification of product scanning accuracy.

CHARGING STATION

POWERING YOUR SHOPPING

The perfect solution for ‘parking’ and charging Clever Carts. Charging is done wirelessly through an innovative technology that allows the cart’s sliders to connect with the station’s power strip. The charging station not only ensures full battery charging but also helps maintain order and organization in the Clever area.

The Clever Charging Station isn’t just about power—it’s about providing a seamless, uninterrupted shopping experience. As carts dock, they are instantly revitalized and systematically arranged, waiting to accompany the next shopper on their journey. Say goodbye to the hassle of searching for a ready-to-use cart; with the Clever Charging Station, every cart is charged and primed for service, guaranteeing a swift start to your shopping every time.

POWERING YOUR SHOPPING

The perfect solution for 'parking' and charging Clever Carts. Charging is done wirelessly through an innovative technology that allows the cart's sliders to connect with the station's power strip. The charging station not only ensures full battery charging but also helps maintain order and organization in the Clever area.

The Clever Charging Station isn't just about power—it's about providing a seamless, uninterrupted shopping experience. As carts dock, they are instantly revitalized and systematically arranged, waiting to accompany the next shopper on their journey. Say goodbye to the hassle of searching for a ready-to-use cart; with the Clever Charging Station, every cart is charged and primed for service, guaranteeing a swift start to your shopping every time.

POWERING YOUR SHOPPING

BENEFITS FOR STORE OWNERS

Ikonka 1

INCREASED OPERATIONAL EFFICIENCY

“CLEVER” reduces the need for traditional checkout processes, streamlining operations and potentially reducing labor costs associated with cashiers and baggers.
Ikonka 2

REAL-TIME DATA INSIGHTS

Store owners gain access to valuable data on shopping patterns and preferences, enabling more effective inventory management, targeted promotions, and personalized marketing strategies.
Ikonka 3

IMPROVED INVENTORY MANAGEMENT

The real-time tracking capabilities of “CLEVER” allow for more accurate inventory monitoring, reducing overstock and stockouts, and ensuring optimal product availability.

Clever App: Discover a New Dimension of Shopping with Your Personal Shopping Assistant

CLEVER USER APPLICATION

Clever User: Clever App makes shopping straightforward and intuitive, offering a rich information base that aids in making informed purchasing decisions.

CLEVER ASSISTANT APPLICATION (ON CART & REMOTE)

Clever Assistant: the CLEVER App provides store staff with easy access to essential information and tools on a single screen, streamlining customer service and enhancing work efficiency.

CLEVER ADMIN APPLICATION

Clever Admin: Clever App offers comprehensive management, configuration, and reporting tools online, enabling effective control and optimization of store operations.

WE’RE AT THE HEART OF THE EVENT!

VISIT US
hall 10/ f32

VISIT US

hall 10 / F32

CONTACT US

Fill out the form and download your brochure today!
Once you submit the form, you’ll gain instant access to our exclusive EuroCIS 2024 Brochure.